Mary´s Meals – návštěva ze Zimbabwe

Zájem studentů vlašimského gymnázia o charitativní a dobrovolnickou činnost neustále roste. Kromě jejich každoroční aktivní účasti na sbírce Srdíčkový den či pomoci mnohých z nich při Tříkrálové sbírce, se na podzim zapojil čtyřčlenný tým dívek z 6. C a 2. A (L. Koutová, B. Červenková, A. Prokopová a K. Doležalová) do výzvy „Daruj srdce!“, kterou organizuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Další studenti se věnují pravidelné dobrovolnické činnosti v rámci programu DofE. Právě dobrovolnictví, charitativní činnost a podpora dobré věci byly tématem besedy, kterou nám přiblíží jedna z jejích účastnic.

V pátek 27. 1. 2023 nás, třídy 7. C a 3. A, navštívili členové organizace Mary’s Meals. Nejprve nám byla formou prezentace představena základní myšlenka tohoto charitativního projektu. Projekt se snaží zajistit školní stravování dětem těch nejchudších zemí světa tak, aby jim hlad nebránil vzdělávat se. Ve školách děti dostávají každý den jedno plnohodnotné jídlo. Díky tomu, místo práce nebo žebrání, tráví čas ve třídách a učí se. To jim otevírá více možností do budoucnosti, aby se časem z chudoby mohly dostat. Organizace v tuto chvíli z vybraných darů dopřává každý den porci jídla více než dvěma milionům dětí z 18 různých zemích. To všechno díky tisícům dobrovolníků, ke kterým se může připojit každý.

V rámci této besedy následovalo vyprávění osobních zkušeností Dannyho, který je členem organizace ve státě Zimbabwe. Tato část besedy probíhala v angličtině. V dětství si Danny procházel podobnými zkušenostmi a do školy začal chodit v pozdějším věku oproti většině dětí. Z jeho sympatického projevu bylo zřejmé, že vzdělání je nyní jeho vášní a svou pomocí se ho snaží přiblížit co nejvíce dalším lidem.

Ema Káninská, 7. C

Prohlášení o přístupnosti