Planimetrie pro NG i VG

Software pro spuštění – Smart Notebook, program Geogebra (verze 4.2 a vyšší) a Adobe Flash Player

Jednotlivé šablony lze spouštět z příslušného adresáře, kde jsou uloženy, jako klasické soubory. Pro větší pohodlí uživatele je připraven soubor přehled_5_1_M.notebook. Po jeho otevření můžete otvírat jednotlivé šablony podle témat kliknutím na číslo tématu.

Po otevření okna programu SMART Notebook s dílčím tématem se objeví nabídky DATAPROJEKTOR a ÚLOHY. Ty se aktivují kliknutím na ikonky vlevo pod textem.

Po aktivaci nabídky DATAPROJEKTOR se otevře okno programu Geogebra. Zde ovládáte postup konstrukce tlačítky v levé dolní části. Plocha je rozdělena na dvě části. V jedné části je vidět slovní popis konstrukce nebo rozbor úlohy zapsaný pomocí známých symbolů. V úlohách 9 -20 je zde také slovní zápis rozboru. V druhé části je vidět postup konstrukce. Velikost plochy, kterou zaujímají jednotlivé části, lze měnit posunem dělící linie. Takto lze určit, na co mají žáci zaměřit pozornost.

Parametry konstrukce lze měnit. V šablonách 1 – 8 lze měnit vzájemná poloha útvarů, ty jsou obvykle zakresleny červenou barvou. V šablonách  9 – 20 lze měnit hodnotu velikostí stran nebo úhlů, které jsou uvedeny v zadání úlohy. Takto je možné snadno ukázat, jak se mění tvar, poloha a počet řešení úlohy v závislosti na poloze a rozměrech zadaných prvků.

Po aktivaci nabídky ÚLOHY přejdete na stránku, kde je jedna nebo více úloh na procvičení daného tématu.

přehled_5_1_M.notebook

Prohlášení o přístupnosti