Projekty

Škola

Vedení školy společně s vyučujícími získává prostředky pro vybavení školy a její prezentaci pomocí projektů.

Název projektu: Rozvoj učitelů a žáků na Gymnáziu Vlašim

Cíl: Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání.

      Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování mobility znevýhodněných skupin.

plakát (pdf)

logo
 • Gymnázium Vlašim se zapojilo do projektu „Komunikace a publicita – Doučování žáků škol“

plakát (pdf)

 

 

 

 • Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola zapojila do projektu  pro talentované či znevýhodněné studenty:

 


logo IKAP

 • Naše škola v rámci OP VVV realizuje projekt Rozvoj učitelů a žáků na Gymnáziu Vlašim

  plakát projektu rozvoj učitelů a žáků

 • Naše škola je zapojena jako partner do projektu Moderní učitel 21. století

Moderní učitel 21. století

plakátNaše škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

 

 

 

 

 

plakát

 • Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).      originál celého článku

 • PROJEKT „Moderní technologie ve výuce

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Moderní technologie ve výuce“.

 • Pilotní projekt: Rozšíření zájmu žáků o fyziku

– o projektu – článek 1

– o projektu – článek 2

– hodnocení projektu

 • Projekt: Nové možnosti ve výuce matematiky a fyziky při použití It

– 1. článek o projektu

– obsah CD

– 2.článek o projektu – Zpravodaj

 • Projekt: Katalog památek bývalého okresu Benešov pro výuku dějin kultury na ZŠ a SŠ

– článek ve Zpravodaji

– obsah výukových CD

 • Projekt: Comenius – smysluplné trávení volného času a zabraňování agresi

– popis projektu

Prohlášení o přístupnosti