Projekty

Škola

Vedení školy společně s vyučujícími získává prostředky pro vybavení školy a její prezentaci pomocí projektů.


logo IKAP

  • Naše škola v rámci OP VVV realizuje projekt Rozvoj učitelů a žáků na Gymnáziu Vlašim

    plakát projektu rozvoj učitelů a žáků

  • Naše škola je zapojena jako partner do projektu Moderní učitel 21. století

Moderní učitel 21. století

plakátNaše škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

 

 

 

 

 

plakát

  • Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).      originál celého článku

  • PROJEKT „Moderní technologie ve výuce

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Moderní technologie ve výuce“.

  • Pilotní projekt: Rozšíření zájmu žáků o fyziku

– o projektu – článek 1

– o projektu – článek 2

– hodnocení projektu

  • Projekt: Nové možnosti ve výuce matematiky a fyziky při použití It

– 1. článek o projektu

– obsah CD

– 2.článek o projektu – Zpravodaj

  • Projekt: Katalog památek bývalého okresu Benešov pro výuku dějin kultury na ZŠ a SŠ

– článek ve Zpravodaji

– obsah výukových CD

  • Projekt: Comenius – smysluplné trávení volného času a zabraňování agresi

– popis projektu

Prohlášení o přístupnosti