Pravěk, Starověk a Novověk

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress, MS Word nebo Open Office Writer

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Evropa po třicetileté válce 3_3_D_03.ppt
První světová válka 3_3_D_04.ppt
Velké století vědy 3_3_D_05.ppt
Opakování pravěku 3_3_D_01.doc, 3_3_D_01_PR
Revoluce v Anglii 3_3_D_07.ppt
Opakování první světové války 3_3_D_06.doc, 3_3_D_06_PR
Absolutismus ve Francii 3_3_D_02.ppt
Osvícenství 3_3_D_08.ppt
Evropa v 17. a 18. století 3_3_D_09.doc, 3_3_D_09_PR
Průmyslová revoluce 3_3_D_10.ppt
Vznik USA 3_3_D_12.ppt
Indie 3_3_D_13.doc, 3_3_D_13_PR
Starověké civilizace 3_3_D_11.doc, 3_3_D_11_PR
Občanská válka v USA 3_3_D_14.doc, 3_3_D_14_PR
Velká francouzská revoluce 3_3_D_15.ppt
Napoleon Bonaparte 3_3_D_16.ppt
Národní obrození 3_3_D_17.ppt
Umění starověkého Řecka 3_3_D_18.ppt
Renesance a humanismus 3_3_D_19.ppt
Opakování vybraných témat 3_3_D_20.doc, 3_3_D_20_PR

Přílohy zašleme na vyžádání, nejsou zde zveřejněny proto, aby do nich neměli přístup studenti.

Prohlášení o přístupnosti