Přijímací řízení

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na SŠ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do čtyřletého oboru vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium (pro uchazeče z 9. tříd) – 11 volných míst

Termín podání přihlášky do 2. kola: čtvrtek 26. května 2022 do 12:00 hodin

Termín vyhlášení výsledků 2. kola: pátek 27. května 2022 v 8:00 hodin

Kritéria 2. kola přijímacího řízení
Přihláška ke studiu ke stažení
Pozn.: Chování a prospěch uchazeče ze školy (str. 2) potvrzuje základní škola, ze které se uchazeč hlásí.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru vzdělání pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášku ke studiu doručte nejlépe osobně do kanceláře školy v ulici Tylova 271, Vlašim (každý všední den od 7:30 do 15:30 hodin). Možné je také poslat doporučeně poštou (Gymnázium, Vlašim, Tylova 271, Vlašim 258 01).

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel školy

gymnazium@gymvla.cz

+420 606 894 528


a) Stručný průvodce přijímacím řízením na SŠ v roce 2022 je na www.cermat.cz 
b) Harmonogram přijímacího řízení na střední školy:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:     1. termín: úterý 12. dubna 2022
                                                                                          2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: úterý 19. dubna 2022
                                                                  2. termín: středa 20. dubna 2022
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory 
vzdělání na dny: 1. termín: úterý 10. května 2022 a 2. termín: středa 11. května 2022

c) Přihlášky odevzdat do 1. 3. 2022 bez lékařského potvrzení přihláška (dvě strany v pdf souboru)

d) Informace ke studiu na střední škole na stránkách MŠMT – http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

e) Odkaz na procvičování testů a úloh: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

 

Kriteria přij. řízení v roce 2022/23

Obecné informace k přij. řízení v roce 2022/2023

 

Podrobný harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

1. řádný termín 

2. řádný termín

Náhradní termín
 

Obory:

čtyřleté gymnázium – 79-41-K/41
osmileté gymnázium – 79-41-K/81

 

Výsledky přij. řízení pro žáky z 9.tříd 

Výsledky přij. řízení pro žáky z 5.tříd 

 

Dotazník pro žáky z 9. ročníku (*.docx) 

Dotazník pro žáky z 5. ročníku (*.docx) 

 

Informace ke stravování

Přihláška ke stravování

 

Informace na:
https://prijimacky.cermat.cz/

 

Seznam učebnic pro obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

 

Prohlášení o přístupnosti