Maturita

 

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky – formulář (pdf)

Maturitní kalendář je k dispozici na www.cermat.cz
Do 1. 12. žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
Písemná školní část (4. 4.-ČJL, 5. 4.-ANJ a 6. 4.-NEJ/RUJ)
písemná společná část 2. 5. až 6. 5.,
ústní část od 16. 5. 2024.

Maturita 2024

Hodnocení maturitní zkoušky

Časový harmonogram didaktických testů

Příloha 1

Příloha 2

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti