Fyzika

Zde si můžete stáhnout soubory určené k procvičování převodů mezi jednotkami některých fyzikálních veličin. Soubory jsou vytvořené v MS Excel a při jejich otevírání je třeba povolit makra. Pokud makra nepovolíte, soubor nebude funkční.

Jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)

Jednotky plochy (mm2, cm2, dm2, m2, ar, ha, km2)

Jednotky objemu (mm3, cm3, dm3, m3,l , hl)

Jednotky hmotnosti (mg, g, kg, q, t)

 

Prohlášení o přístupnosti