Zeměpis jinak

V rámci běžné výuky nebo volitelného semináře mají studenti vlašimského gymnázia možnost zúčastnit se zajímavých doprovodných akcí, které pomáhají zpestřit výuku a propojit suchou teorii s barvitější praxí.

Často využíváme „vlastní zdroje“ a přednášky nám připravují naši současní nebo bývalí studenti či jejich rodiče, kteří navštívili netradiční destinace. Díky nim jsme zprostředkovaně sdíleli jejich dojmy z cest po Arménii, z rumunských hor, ze života v arabských emirátech, z putování do Mongolska nebo Vietnamu, vyslechli neopakovatelné zážitky bývalého studenta pilota Tomáše Jána.

Velkou odezvu zaznamenala také loňská beseda s mořeplavcem panem Petrem Ondráčkem, který se plavil sám kolem světa na vlastnoručně zhotovené jachtě.

Gymnázium se stejně jako další vlašimské školy pravidelně zúčastňuje už několik let vzdělávacích pořadů agentury „Planeta Země“ ve formě placených výkladů s bohatým obrazovým materiálem z vybraných oblastí světa. Poslední listopadová akce „Po stopách lidojedů“ byla ve znamení Indonésie.

Zvláště si ceníme spolupráce s dobrovolníky, kteří bez nároků na jakoukoli odměnu pravidelně navštěvují naši školu – Ing. Mgr. Martin Klaudys ze Správy CHKO Blaník zaujal přednáškou o geografickém informačním systému nebo spolu s paní Křížovou z Ekocentra jako průvodce při geologických exkurzích v okolí Vlašimi. V říjnu přijal naše pozvání Ing. Václav Zemek, aby se s maturanty podělil o výjimečné zážitky z horských oblastí jihoamerických And.

Chceme tímto všem poděkovat a doufáme, že i nadále budou existovat podobně nadšení lidé, kteří nám pomáhají ve studentech podporovat jejich zvídavost a touhu po poznání.

Mgr. Eva Hronová, Mgr. Rudolf Janošík

učitelé zeměpisu

Prohlášení o přístupnosti