Svět vzdělání www.svetvzdelani.cz nabízí možnost se připravit na přijímací zkoušky na gymnáziu.
+ letáček

Den otevřených dveří

Před vstupem do školy všichni starší 18 let (rodiče) předloží doklad o očkování nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19 v době  ne delší než 90 dnů před dnem konání akce.

Mladší 18 let  předloží
a) negativní RT-PCR test starý nejvýše 3 dny
b) doloží prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19 v době
ne delší než 90 dnů před dnem konání akce
c) doloží potvrzení o očkování proti Covid-19 (např. aplikace Tečka),
přičemž od poslední dávky vakcíny (2. dávky u dvoudávkových vakcín, 1.
dávky u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní (např.
bude zkontrolováno aplikací ČTEČKOU).

DOD

Gymnáziu Vlašim se zapojilo do projektu  pro talentované či znevýhodněné studenty.

Virtuální den otevřených dveří

Software pro spuštění – MS Powerpoint, Google prezentace nebo Libre Office Impress

Virtuální den otevřených dveří (*.ppsx)Den otevřených dveří náhled

Prohlášení o přístupnosti