Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na SŠ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do čtyřletého oboru vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium (pro uchazeče z 9. tříd) – 11 volných míst

Termín podání přihlášky do 2. kola: čtvrtek 26. května 2022 do 12:00 hodin

Termín vyhlášení výsledků 2. kola: pátek 27. května 2022 v 8:00 hodin

Kritéria 2. kola přijímacího řízení
Přihláška ke studiu ke stažení
Pozn.: Chování a prospěch uchazeče ze školy (str. 2) potvrzuje základní škola, ze které se uchazeč hlásí.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru vzdělání pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášku ke studiu doručte nejlépe osobně do kanceláře školy v ulici Tylova 271, Vlašim (každý všední den od 7:30 do 15:30 hodin). Možné je také poslat doporučeně poštou (Gymnázium, Vlašim, Tylova 271, Vlašim 258 01).

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel školy

gymnazium@gymvla.cz

+420 606 894 528

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přij. řízení pro žáky z 9.tříd 

Výsledky přij. řízení pro žáky z 5.tříd 

Gymnázium Vlašim se zapojilo do projektu „Komunikace a publicita – Doučování žáků škol“

Svět vzdělání www.svetvzdelani.cz nabízí možnost se připravit na přijímací zkoušky na gymnáziu.
+ letáček

Gymnáziu Vlašim se zapojilo do projektu  pro talentované či znevýhodněné studenty.

Virtuální den otevřených dveří

Software pro spuštění – MS Powerpoint, Google prezentace nebo Libre Office Impress

Virtuální den otevřených dveří (*.ppsx)Den otevřených dveří náhled

Prohlášení o přístupnosti