Svět vzdělání www.svetvzdelani.cz nabízí možnost se připravit na přijímací zkoušky na gymnáziu.

Informace pro uchazeče, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích zkoušek

Virtuální den otevřených dveří

Software pro spuštění – MS Powerpoint, Google prezentace nebo Libre Office Impress

Virtuální den otevřených dveří (*.ppsx)Den otevřených dveří náhled

Prohlášení o přístupnosti