Studium

Studijní obory

79-41-K/41 Gymnázium
» čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd ZŠ podle ŠVP G – od školního roku 2009/10
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné
» čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd ZŠ – do školního roku 2008/09  (dobíhající obor)
79-41-K/81 Gymnázium
» osmileté studium pro žáky z pátých tříd ZŠ  podle  ŠVP ZV   „Škola pro život“  –   od školního roku 2007/08
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné
» osmileté studium pro žáky z pátých tříd ZŠ – do školního roku 2006/07 (dobíhající obor)
IZO: 061664545
Prohlášení o přístupnosti