Po stopách židovského města

Dne 17. dubna jsme se vydali my, studenti třetího ročníku, na exkurzi do Prahy, konkrétně do židovského města. Po příchodu do židovského muzea už na nás čekala paní průvodkyně.  Pověděla nám mnoho zajímavých a nových informací o židovství, popsala nám také mnoho tradic a zvyků. Poté už následovala prohlídka nejvýznamnějších památek. Navštívili jsme Staronovou synagogu, ve které stále i dnes probíhají náboženské obřady. Také jsme viděli Maiselovu synagogu a měli jsme i možnost se podívat do Pinkasovi synagogy, v níž se nachází památník věnovaný obětem holocaustu. Stěny uvnitř synagogy jsou celé popsané jmény českých a moravských židů. Následně jsme prošli židovský hřbitov, kde jsme se setkali i s hroby nejvýznamnějších židovských učenců, jakým byl například Rabi Löw, a na konci prohlídky nás čekala Španělská synagoga, která je velice bohatě vyzdobena.

Po prohlídce na nás čekal už jen slíbený rozchod na oběd a zpáteční cesta autobusem domů. Exkurze se nám moc líbila a děkujeme panu učiteli Babkovi a paní učitelce Kociánové za její úspěšný průběh.

Jana Vrňáková, 3.A, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti