Lab. práce a řešení příkladů

Pokyny k práci se soubory a přehled obsahu souborů: 8_1_F_pokyny a přehled.docx

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Hydraulický lis 8_1_F_01.notebook
Vztlaková síla, chování tělesa v kapalině 8_1_F_02.notebook
Vztlaková síla, chování tělesa v kapalině 8_1_F_03.notebook
Práce 8_1_F_04.notebook
Výkon 8_1_F_05.notebook
Teplo 8_1_F_06.notebook
Teplo, kalorimetrická rovnice 8_1_F_07.notebook
Teplo, kalorimetrická rovnice 8_1_F_08.notebook
Skupenské teplo 8_1_F_09.notebook
Kalorimetrická rovnice, skupenské teplo 8_1_F_10.notebook
Ohmův zákon 8_1_F_11.notebook
Ohmův zákon, sériové zapojení rezistorů 8_1_F_12.notebook
Ohmův zákon,Paralelně zapojené vektory 8_1_F_13.notebook
Výkon elektrického proudu, ponorný vařič 8_1_F_14.notebook
Výkon elektrického proudu, ponorný vařič, účinnost 8_1_F_15.notebook
Měření hmotnosti, měření délky 8_1_F_16.docx
Měření posuvným měřítkem, měření objemu 8_1_F_17.docx
Měření hustoty, určování objemu 8_1_F_18.docx
Těžiště rovinných těles 8_1_F_19.docx
Sestavováni elektrických obvodů 8_1_F_20.docx
Prohlášení o přístupnosti