Průběhy funkcí, graf. řešení rce a nerce, kuželosečky

Pokyny k práci se soubory a přehled obsahu souborů: 3_1_M_pokyny a přehled.docx

Téma Označení materiálu (přílohy)
Řešení 1 nerovnice graficky 3_1_M_01.notebook
Řešení soustavy 2 lineárních rovnic graficky 3_1_M_02.notebook
Nerovnice v součinovém tvaru 3_1_M_03.notebook
Nerovnice v podílovém tvaru 3_1_M_04.notebook
Kvadratická nerovnice 3_1_M_05.notebook
Sinus, kosinus- úvod 3_1_M_06.notebook
Tangens – úvod 3_1_M_07.notebook
Tvar goniometrických funkcí v závislosti na jejich předpisu 3_1_M_08.notebook
Kvadratická funkce 3_1_M_09.notebook
Nepřímá úměrnost 3_1_M_10.notebook
Lineární lomená funkce 3_1_M_11.notebook
Mocninná funkce 3_1_M_12.notebook
Exponenciální funkce 3_1_M_13.notebook
Logaritmická funkce 3_1_M_14.notebook
Lineární funkce s absolutní hodnotou 3_1_M_15.notebook
Kvadratická funkce s absolutní hodnotou 3_1_M_16.notebook
Kružnice, kružnice a přímka 3_1_M_17.notebook
Elipsa 3_1_M_18.notebook
Hyperbola 3_1_M_19.notebook
Parabola 3_1_M_20.notebook
Prohlášení o přístupnosti