Filosofie a ekonomie

Software pro spuštění – MS Word nebo Open Office Writer

Metodika pro vyučující – pracovní listy a písemné práce

  • Pracovní listy s ukázkami slouží pro studenty k vytištění.
  • Úkolem studentů je uvedený text přečíst a snažit se mu porozumět, pochopit jeho hlavní myšlenky.
  • Po prostudování textu si student připraví odpovědi na uvedené otázky.
  • Posledním krokem je kontrola odpovědí, kterou vyučující koriguje.
  • Písemné práce jsou určeny k vytištění.
  • Doba určená na vypracování písemné práce je 25 – 30 minut.
  • Po rozdání písemných prací vyučující se studenty zadání pročte.
  • Po vypracování všech úkolů vyučující zajistí vybrání písemných prací.

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Test ověřující znalosti z antické filozofie

8_3_ZSV_07

Test ověřující znalosti z úvodu do filozofie

8_3_ZSV_08

Test ověřující znalosti z helénistické filozofie

8_3_ZSV_09

Test ověřující znalosti z filozofie francouzského osvícenství

8_3_ZSV_10

Test ověřující znalosti z filozofie z období baroka

8_3_ZSV_11

Test ověřující znalosti z filozofie období renesance a reformace

8_3_ZSV_12

Test ověřující znalosti z německé klasické filozofie

8_3_ZSV_13

Text sloužící k získání informací o Platónově díle

8_3_ZSV_14.doc

Text objasňující fungování jednotlivce v obci

8_3_ZSV_15.doc

Text odkrývající pohled na problematiku otroků, řemeslníků, žen a dětí

8_3_ZSV_16.doc

Text odhalující Platónovy názory týkající se eugeniky

8_3_ZSV_17.doc

Text sloužící k získání základní informace z díla Vladař

8_3_ZSV_18.doc

Text sloužící k získání základní informace z  díla Leviatan

8_3_ZSV_19.doc

Text sloužící k získání základní informace z díla Dvě pojednání o vládě

8_3_ZSV_20.doc

Čtyřsměrka (opakování pojmů z 2. období antické filozofie)

8_3_ZSV_01.doc

Pracovní list – rozbor filozofického textu –Tomáš Štítný ze Štítného

8_3_ZSV_02.doc

Test ověřující znalosti ze středověké filozofie 8_3_ZSV_03
Test ověřující znalosti z českého filozofického myšlení 8_3_ZSV_04
Test ověřující znalosti z úvodu do ekonomie a tržní ekonomiky 8_3_ZSV_05
Test ověřující znalosti z oblasti peněžního a kapitálového trhu 8_3_ZSV_06

Testy zašleme na vyžádání.

Prohlášení o přístupnosti