Ověřování slovní zásoby

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress, MS Word nebo Open Office Writer

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Present perfect, have spoken, I have finished – pís. práce 5_3_ANJ_01
Go straight, go past, angry, happy – pís. práce 5_3_ANJ_02
Verb to be; time; my name is – pís. práce 5_3_ANJ_03
Past tense,past tense be/can – pís. práce 5_3_ANJ_04
Čas; time, days – pís. práce 5_3_ANJ_05
The Wolf and the Lamb – práce s textem 5_3_ANJ_06.docx
Lenka: Everything at Once (animals; adjectives) – práce s textem 5_3_ANJ_07.docx
James Arthur: Impossible – práce s textem 5_3_ANJ_08.docx
English Christmas – práce s textem 5_3_ANJ_09.docx
Adverbs of frequency – pís. práce 5_3_ANJ_10
Minulý čas sloves, předpřítomný čas; going to – pís. práce 5_3_ANJ_11
Minulý čas sloves, předpřítomný čas; going to – pís. práce 5_3_ANJ_12
Write a novel; speak-spoke; negotiation – pís. práce 5_3_ANJ_13
Stupňování příd.jm. – prezentace, procvičení 5_3_ANJ_06.pptx5_3_ANJ_14_P
Nickelback: When we stand Together – práce s textem 5_3_ANJ_15.doc
Části lidského těla -memory game 5_3_ANJ_16.doc
Jídlo – memory game 5_3_ANJ_17.doc
Pocity – memory game 5_3_ANJ_18.doc
What´s your name? How old are you?  – game 5_3_ANJ_19.doc
Fool’s Garden: Lemon Tree – práce s textem 5_3_ANJ_20.doc

Písemné práce zašleme na vyžádání.

Prohlášení o přístupnosti