Seminář a cvičení z fyziky – příklady

Každá šablona je tvořena přehledem základních vztahů, z testu a úloh
s výsledky. Test tvoří přílohu a bude spolu s výsledky poskytnut na vyžádání.

Software pro spuštění – Acrobat Reader

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Kinematika 6_1_F_01.pdf
Dynamika 6_1_F_02.pdf
Mechanická práce, výkon, energie 6_1_F_03.pdf
Gravitační pole 6_1_F_04.pdf
Tuhé těleso 6_1_F_05.pdf
Kapaliny 6_1_F_06.pdf
Teplo 6_1_F_07.pdf
Pevné látky 6_1_F_08.pdf
Stavová rovnice, děje v plynech 6_1_F_09.pdf
Mechanické kmitání 6_1_F_10.pdf
Mechanické vlnění 6_1_F_11.pdf
Elektrický náboj, intenzita, kapacita 6_1_F_12.pdf
Elektrický proud v kovech 6_1_F_13.pdf
Magnetické pole 6_1_F_14.pdf
Střídavý proud 6_1_F_15.pdf
Odraz a lom světla 6_1_F_16.pdf
Zobrazení zrcadly a čočkami 6_1_F_17.pdf
Vlnová optika 6_1_F_18.pdf
Kvantová fyzika 6_1_F_19.pdf
Jaderná fyzika 6_1_F_20.pdf
Prohlášení o přístupnosti