Využití ICT pro Finanční matematiku a statistiku

Software pro spuštění – SmartNotebook

přehled4_3_M.notebook (všechna témata)

Práce s grafy a tabulkami
Sloupcový, spojnicový a kruhový diagram
Aritmetický průměr
Střední hodnoty – průměr, modus, medián
Charakteristiky variability
Statistické zpracování souboru (užití kalkulačky, počítače)
Test ze statistiky
Práce s grafy a tabulkami
Sloupcový, spojnicový a kruhový diagram
Aritmetický průměr
Opakování procent – NG
Jednoduché úrokování
Složené úrokování
Kombinovanéúrokování
Měnový kurz
Test z finanční matematiky
Opakování procent I. – VG
Opakování procent II. – VG
Užití vzorce pro složené úrokování
Spořící účty, splácení dluhů
Prohlášení o přístupnosti