Průřez gramatickými jevy, konverzační témata

Software pro spuštění – MS Word nebo Open Office Writer

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Metodika pro vyučující – pracovní listy

1_3_ANJ_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.doc

Předpřítomný čas

1_3_ANJ_01.docx

Vztažné věty

1_3_ANJ_02.docx

Přítomný čas průběhový

1_3_ANJ_03.docx

Nepřímá řeč

1_3_ANJ_04.docx

Used to

1_3_ANJ_05.docx

Minulý čas průběhový

1_3_ANJ_06.docx

Podmínkové věty

1_3_ANJ_07.docx

Čtení textu – reading

1_3_ANJ_08.docx

Předminulý čas

1_3_ANJ_09.docx

Přací věty

1_3_ANJ_10.docx

Metodika pro vyučující – pracovní listy

1_3_ANJ_11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.doc

Housing, living

1_3_ANJ_11.docx

Massmedia

1_3_ANJ_12.docx

Food and drinks

1_3_ANJ_13.docx

Ecology, environment

1_3_ANJ_14.docx

Shopping

1_3_ANJ_15.docx

Travelling

1_3_ANJ_16.doc

Education

1_3_ANJ_17.docx

Family

1_3_ANJ_18.doc

Culture

1_3_ANJ_19.doc

Prague

1_3_ANJ_20.doc

Prohlášení o přístupnosti