Regionální geografie světa

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress, MS Word nebo Open Office Writer

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Zápis výkladu 8_2_ZMP_01_P.docx
Fyzická geografie Afriky 8_2_ZMP_01.ppsx
Obyvatelstvo Afriky 8_2_ZMP_02.ppsx
Charakteristika hospodářství Afriky 8_2_ZMP_03.ppsx
Severní Afrika 8_2_ZMP_04.ppsx
Subsaharská Afrika 8_2_ZMP_05.ppsx
Fyzická geografie Austrálie 8_2_ZMP_06.ppsx
Obyvatelstvo a hospodářství Austrálie 8_2_ZMP_07.ppsx
Nový Zéland, Oceánie 8_2_ZMP_08.ppsx
Evropa – národní parky 8_2_ZMP_09.ppsx
Severní Evropa 8_2_ZMP_10.ppsx
Jižní Evropa 8_2_ZMP_11.ppsx
Itálie – ekonomické regiony 8_2_ZMP_12.ppsx
Španělsko – ekonomické regiony 8_2_ZMP_13.ppsx
Západní Evropa 8_2_ZMP_14.ppsx
Francie – ekonomické regiony 8_2_ZMP_15.ppsx
Velká Británie – ekonomické regiony 8_2_ZMP_16.ppsx
Střední Evropa 8_2_ZMP_17.ppsx
Německo – ekonomické regiony 8_2_ZMP_18.ppsx
Jihovýchodní Evropa 8_2_ZMP_19.ppsx
Východní Evropa 8_2_ZMP_20.ppsx
Prohlášení o přístupnosti