Psychologie, politologie a náboženství

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress, MS Word nebo Open Office Writer

Metodika pro vyučující – pracovní listy a písemné práce

  • Pracovní listy s ukázkami slouží pro studenty k vytištění.
  • Úkolem studentů je uvedený text přečíst a snažit se mu porozumět, pochopit jeho hlavní myšlenky.
  • Po prostudování textu si student připraví odpovědi na uvedené otázky, popř. pracuje s chybou.
  • Posledním krokem je kontrola odpovědí, kterou vyučující koriguje.
  • Písemné práce jsou určeny k vytištění.
  • Doba určená na vypracování písemné práce je 25 – 30 minut.
  • Po rozdání písemných prací vyučující se studenty zadání pročte.

Po vypracování všech úkolů vyučující zajistí vybrání písemných prací

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Listina základních práv a svobod

7_3_ZSV_14.doc

Ústava ČR

7_3_ZSV_15.doc

Test ověřující znalosti z hinduismu a buddhismu

7_3_ZSV_16

7_3_ZSV_16_P

Text sloužící k získání základní informace o židovském náboženství

7_3_ZSV_17.doc

Test ověřující znalosti z křesťanství

7_3_ZSV_18

7_3_ZSV_18_P

Test ověřující znalosti z islámu

7_3_ZSV_19

7_3_ZSV_19_P

Prezentace – „Dynamické vlastnosti“

7_3_ZSV_01.ppt

Pracovní list – „Dynamické vlastnosti osobnosti“

7_3_ZSV_02.doc

7_3_ZSV_02_P.docx

Prezentace – „Charakter“

7_3_ZSV_03.ppt

Písemný test – „Typologie osobnosti“

7_3_ZSV_04

7_3_ZSV_04_P

Pracovní list – „Výkonové a aktivačně-motivační vlastnosti“

7_3_ZSV_05.docx

7_3_ZSV_05_P.docx

Prezentace – „Výkonná moc v ČR“

7_3_ZSV_06.pptx

Prezentace – „Soudní moc v ČR“

7_3_ZSV_07.pptx

Prezentace – „Zákonodárná moc v ČR“

7_3_ZSV_08.pptx

Písemný test – „Poznávací procesy“

7_3_ZSV_09

7_3_ZSV_09_P

Pracovní list – „Zákonodárná moc a legislativní proces v ČR“

7_3_ZSV_10.doc

7_3_ZSV_10_P.docx

Test ověřující znalosti z ústavního vývoje Československa v letech 1918 – 1993

7_3_ZSV_11

7_3_ZSV_11_P

Pracovní listy – politologické texty Platóna a Aristotela

7_3_ZSV_12.doc

Didaktická hra k opakování pojmů z tématu občan ve státě

7_3_ZSV_13.doc

Test ověřující znalosti z judaismu

7_3_ZSV_20

7_3_ZSV_20­_P

Testy zašleme na vyžádání.

Prohlášení o přístupnosti