Portréty osobností fyziky

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress

Téma Označení materiálu (přílohy)
Albert Einstein 7_1_F_1.pptx
A. M. Ampére 7_1_F_2.pptx
T. A .Edison 7_1_F_3.pptx
G. Galilei 7_1_F_4.pptx
Ch. Huygens 7_1_F_5.pptx
I. Newton 7_1_F_6.pptx
J.Watt 7_1_F_7.pptx
J. Kepler 7_1_F_8.pptx
Kelvin 7_1_F_9.pptx
M.  Planck 7_1_F_10.pptx
J. C. Maxwell 7_1_F_11.pptx
M. Faraday 7_1_F_12.pptx
N. Bohr 7_1_F_13.pptx
N. Tesla 7_1_F_14.pptx
P. Dirac 7_1_F_15.pptx
E. Rutherford 7_1_F_16.pptx
E. W. Siemens 7_1_F_17.pptx
E. Torricelli 7_1_F_18.pptx
A. Volta 7_1_F_19.pptx
E. Fermi 7_1_F_20.pptx
Prohlášení o přístupnosti