Pedagogický sbor

Škola

 

Vedení školy ***
Mgr. et Mgr. Martin Müller  (ředitel) Mgr.  Rudolf Jánošík   (zástupce)
Ekonomičtí pracovníci ***
Štěpánka Procházková  (ekonomka) Dana Doležalová   (mzdová účetní)
Lenka Hejná (ekonomka)  
Pedagogičtí pracovníci ***
Mgr. Jiří Kaprálek (Fyz) – výchovný poradce +420 317 750 044
Mgr. Jan Babický (Bio,Tev) – metodik prevence +420 317 750 046
Ing. Marta Bechyňová (Ivt, Fyz) – metodik a koordinátor ICT +420 317 750 054
Bc. Daniel Babka (Děj, Čjl) +420 317 750 056
BSc Hons Jim Davis (Anj) +420 317 750 060
Jindřich Doubek (Mat, Ivt, Fyz) +420 317 750 044
Mgr. Světlana Dušková (Čjl, Zsv, Ruj) +420 317 750 052
Mgr. Adéla Fantová (Bio, Che) +420 317 750 046
Mgr. Martina Fialková (Bio, Che)  +420 317 750 048
PhDr. Michael Grúz (Čjl, Anj) +420 317 750 053
Mgr. Markéta Hojčuková (Mat, Ruj) +420 317 750 059
Mgr. Ladislav Holejšovský (Mat, Fyz) +420 317 750 053
Mgr. Eva Hronová (Nej, Zmp, Ruj) +420 317 750 047
Mgr. Rudolf Jánošík (Zmp, Tev) +420 317 750 045
Mgr. Šárka Jirovská (Anj, Zsv) +420 317 750 057
Mgr. Matyáš Kalina (Anj, Zmp, Ivt) +420 317 750 051
Mgr. Jiří Kaprálek (Fyz) +420 317 750 044
Mgr. Hana Kociánová (Děj, Čjl) +420 317 750 056
Mgr. Markéta Kořínková (Zsv, Čjl) +420 317 750 0060
Mgr. Lucie Křížová (Anj, Frj ) +420 317 750 056
Mgr. Jitka Kurzová (Tev, Bio) +420 317 750 048
RNDr. Romana Michálková (Bio, Mat) +420 317 750 048
Mgr. Olga Mládková (Čjl, Vv) +420 317 750 058
Mgr. Jitka Mosesová (Huv) +420 317 750 051
Mgr. et Mgr. Martin Müller (Tev, Zsv) +420 317 750 050
Mgr. Kateřina Nováková (Anj, Nej) +420 317 750 057
PhDr. Ivana Preislerová (Děj, Čjl) +420 317 750 055
Mgr. Venuše Průšová (Tev) +420 317 750 053
Mgr. Eva Psotová (Bio, Che) +420 317 750 046
Mgr. Alena Ptáčková (Nej) +420 317 750 059
Mgr. Markéta Ryšková (Čjl, Nej) +420 317 750 059
PhDr. Eliška Semová (Nej) +420 317 750 060
Mgr. Josef Slavata (Zmp, Dej, Tev) +420 317 750 047
PhDr. Eva Spring Ph.D. (Anj) +420 317 750 055
RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (Mat, Ivt) +420 317 750 052
Mgr. Jaroslav Svoboda (Vv) +420 317 750 058
Mgr. Petra Šmídlová (Nej, Zsv) +420 317 750 057
RNDr. Běla Vobecká (Mat, Zmp) +420 317 750 052
Mgr. Dominik Volf (Ivt, Zmp, Tev) +420 317 750 054
Mgr.Lucie Červenková – m. d.
Mgr. Kamila Kroupová – m. d.
Asistenti pedagoga ***
Klára Bednářová +420 317 750 051
Terezie Bílková +420 317 750 051
Prohlášení o přístupnosti