Regionální geografie ČR

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress

Téma

Označení materiálu (přílohy)

ČR – sopečná činnost 6_3_ZMP_01.ppsx
ČR – krasové pochody 6_3_ZMP_02.ppsx
ČR – ledovcová činnost 6_3_ZMP_03.ppsx
ČR – skalní města 6_3_ZMP_04.ppsx
ČR – přírodní jezera 6_3_ZMP_05.ppsx
ČR – největší rybníky 6_3_ZMP_06.ppsx
ČR – přírodní rizika – povodně 6_3_ZMP_07.ppsx
ČR – města 6_3_ZMP_08.ppsx
ČR – Dlouhé Stráně 6_3_ZMP_09.ppsx
ČR – strojírenský průmysl 6_3_ZMP_10.ppsx
ČR – územní vývoj­ 6_3_ZMP_11.ppsx
ČR – geologický vývoj 6_3_ZMP_12.ppsx
ČR – klimatické poměry 6_3_ZMP_13.ppsx
ČR – přírodní zdroje 6_3_ZMP_14.ppsx
ČR –  národní parky 6_3_ZMP_15.ppsx
ČR –  památky UNESCO 6_3_ZMP_16.ppsx
ČR- členství v mezinárodních organizacích 6_3_ZMP_17.ppsx
ČR- zemědělství 6_3_ZMP_18.ppsx
ČR- Středočeský kraj I. 6_3_ZMP_19.ppsx
ČR- Středočeský kraj II. hospodářství 6_3_ZMP_20.ppsx

 

Prohlášení o přístupnosti