Obecná a fyzická geografie

Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress

Téma

Označení materiálu (přílohy)

Historie geografie –   K. Kolumbus 1_2_ZMP_01.ppsx
Pohyb litosférických desek 1_2_ZMP_02.ppsx
Kartografická zobrazení 1_2_ZMP_03.ppsx
Druhy map 1_2_ZMP_04.ppsx
Obsah map 1_2_ZMP_05.ppsx
Kartografické vyjadřovací metody 1_2_ZMP_06.ppsx
Práce s topografickou mapou 1_2_ZMP_07.ppsx
Svahové pochody 1_2_ZMP_08.ppsx
Fluviální pochody 1_2_ZMP_09.ppsx
Kryogenní pochody 1_2_ZMP_10.ppsx
Eolické pochody 1_2_ZMP_11.ppsx
Krasové pochody 1_2_ZMP_12.ppsx
Antropogenní pochody 1_2_ZMP_13.ppsx
Hydrosféra I. – hydrologický cyklus 1_2_ZMP_14.ppsx
Hydrosféra II. – oceány 1_2_ZMP_15.ppsx
Hydrosféra III. – vody pevnin – řeky 1_2_ZMP_16.ppsx
Hydrosféra IV. – jezera, přehrady 1_2_ZMP_17.ppsx
Hydrosféra V. – podpovrchová voda 1_2_ZMP_18.ppsx
Pedogeografie – I. 1_2_ZMP_19.ppsx
Pedogeografie – II. 1_2_ZMP_20.ppsx
Prohlášení o přístupnosti