Studijní obory

Studium

79-41-K/41 Gymnázium
» čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd ZŠ podle ŠVP G „Škola pro život“</
79-41-K/81 Gymnázium
» osmileté studium pro žáky z pátých tříd ZŠ  podle  ŠVP ZV „Škola pro život“
IZO: 061664545


Prohlášení o přístupnosti