Pro uchazeče

a) Stručný průvodce přijímacím řízením na SŠ v roce 2022 je na www.cermat.cz 
b) Harmonogram přijímacího řízení na střední školy:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:     1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
                                                                                          2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
                                                                  2. termín: úterý 18. dubna 2023
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory 
vzdělání na dny: 1. termín: středa 10. května 2023 a 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

c) Přihlášky odevzdat do 1. 3. 2023 bez lékařského potvrzení přihláška (dvě strany v pdf souboru)

d) Informace ke studiu na střední škole na stránkách MŠMT – http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

e) Odkaz na procvičování testů a úloh: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Kriteria přij. řízení v roce 2022/23

Obecné informace k přij. řízení v roce 2022/2023

Podrobný harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

1. řádný termín 

2. řádný termín

Náhradní termín
 

Obory:

čtyřleté gymnázium – 79-41-K/41
osmileté gymnázium – 79-41-K/81

Informace na:
https://prijimacky.cermat.cz/

Prohlášení o přístupnosti