Týden vědy

Stalo se již jistou tradicí, že v listopadu, v týdnu, který je vyhlášen jako Týden vědy, vyjedou studenti našeho gymnázia ze třetích a čtvrtých ročníků ve skupinách do Prahy.  Do jednotlivých skupin jsou studenti rozděleni  podle zájmu o další studium, tentokrát se studenti rozdělili na skupinu humanitní, přírodovědnou a chemicko-fyzikální.        

       V letošním roce skupina  humanitně zaměřených studentů navštívila dva objekty. Prvním byl Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, jenž sídlí v Praze na Malé Straně, kde jsme se mohli seznámit s historií ústavu a jeho úkoly. Také jsme viděli interiér celé budovy a v něm i mnoho historických fotografií z našich moderních dějin.

       Druhým navštíveným objektem bylo Národní technické muzeum, které mnozí z nás již navštívili dříve, ale tentokrát byla naším cílem výstava instalovaná v prostorách tohoto muzea pod názvem „Člověk v náhradách“. Výstava byla velice zajímavá, protože nás podrobně seznámila s historií a se současností protetiky. Ukázala nám mnoho možností i omezení náhrad, které mohou člověka potkat. Pánskou část ale nejvíce zaujala výstava aut od historie po současnost. Pozoruhodná byla také výstava, která se zabývala starými fotoaparáty a fotografiemi.

       Skupina biologicky zaměřených studentů navštívila PřF UK. Tady jsme se seznámili s konfokální mikroskopií, s jejími principy a možnostmi využití. Přínosem byla též ukázka vytvoření preparátu z vlastního materiálu. Zaujala nás i nabídka na využití tohoto přístroje pro středoškolskou odbornou činnost.

       Další pracoviště, které jsme navštívili, bylo Hrdličkovo muzeum. Zde jsme absolvovali prohlídku a podrobně se seznámili se současnými názory na vývoj člověka. Vyvrcholením byl workshop „Sběratelé kostí“, ve kterém jsme z jednotlivých kostí složili celou kostru člověka. Pak jsme měli možnost se seznámit s některými kosterními patologickými odchylkami.

       Závěr exkurze patřil návštěvě botanické zahrady, kde jsme se seznámili s venkovními dřevinami a nahlédli do skleníků, kde právě probíhala výstava orchidejí.

       Poslední skupina studentů navštívila Výzkumný ústav potravinářský. Zde jsme se mohli seznámit s moderními trendy ve výživě. Zaujala nás ochutnávka bezlepkových potravin, stejně jako poznávání rostlin, důležitých pro výživu lidstva. Potom jsme se přesunuli do Fyzikálního ústavu pro výzkum atmosféry. Po prohlídce tohoto objektu jsme navštívili přednášku dr. Kozubka „Co nového s ozónovou dírou? Stále hrozba nebo problém vyřešen?“, která nám dala nahlédnout do nejnovějších poznatků o často zmiňované tenčící se ozónové vrstvě.

       Dny vědy jsou už dlouholetým přínosem pro studenty Gymnázia Vlašim. Pokaždé nám tento den přinese mnoho informací, o kterých většina z nás dosud nevěděla. Určitě můžeme mluvit za všechny zúčastněné studenty, pokud řekneme, že se tento výlet velice vydařil.

                                            Lucie Petrásková, Tereza Jenčíková, Gymnázium Vlašim

 

Prohlášení o přístupnosti