Stopa britské monarchie na Gymnáziu Vlašim: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

 

Dne 3. 11. 2021 měli naši studenti, při přísném dodržení hygienických podmínek, možnost vyslechnout si hlavní myšlenky a cíle programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award), zkráceně DofE, do kterého se naše gymnázium letos v září zapojilo.

studenti

Jde o prestižní celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi, který podporuje jejich samostatnost a zodpovědnost. Každý účastník si dobrovolně stanový své vlastní cíle a směřuje k jejich naplnění. Dlouhodobě a pravidelně se věnuje aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: rozvoj talentu, sport, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Na této cestě průběžně zaznamenává své nové dovednosti a pokroky a na konci je vždy oceněn. Každý účastník soutěží jen sám se sebou, učí se lépe poznat sám sebe, získává nové dovednosti a sebevědomí.

studenti

Program DofE založil roku 1956 na jaře zesnulý manžel britské královny Alžběty II., princ Philip, vévoda z Edinburghu. V současné době se programu účastní více než 130 zemí světa, v České republice byl program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spuštěn v roce 1995. Od založení programu se do DofE zapojilo již více než osm milionů mladých lidí a my doufáme, že naši studenti tento počet navýší. 

Beseda proběhla v přátelském duchu a mnozí studenti již krátce po ní vyjádřili zájem se do programu zapojit. Vyškolení vedoucí programu (učitelé našeho gymnázia) s nimi sestaví individuální plán a budou jim s jejich průběhem pomáhat, podporovat je a sdílet radost z jejich pokroků. K cíli studenty ovšem dovede jejich vlastní odhodlání a vytrvalost. 

Mgr. Lucie Křížová, koordinátorka programu 

Prohlášení o přístupnosti