Informace pro žáky a rodiče ke změnám v tarifu Pražské integrované dopravy

Detailní přehled změn tarifu naleznou rodiče a žáci (příloha 1)

·         Ještě více než před změnami platí, že při pravidelném dojíždění do školy se vyplatí

dlouhodobé kupony oproti krátkodobým jízdenkám.

·         Děti už mohou mít kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu – na ten většinou dávají větší

pozor než na papírovou lítačku a spíše ho neztratí. Aplikaci si mohou stáhnout

a koupit si na ni on-line kupony.

·         Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď občanským

průkazem, průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním

pasem. U žáků mladších 15 let stačí potvrzený žákovský průkaz.

Prohlášení o přístupnosti