Návrat k prezenčním exkurzím

Zatímco loňský téměř celý školní rok nás uvrhl do distanční výuky a virtuálního světa, počátek letošního školního roku se rozběhl přece jen klidněji, a tak se studenti dějepisného semináře Gymnázia Vlašim mohli vypravit na dvě prezenční exkurze, které předcházely jejich vlastnímu badatelskému úsilí a seznámily je s činností a možnostmi institucí, jež jim mohou významně pomoci při zpracování seminárních prací.

První navštívenou institucí bylo Muzeum Podblanicka ve Vlašimi. Zde je paní Kochánková seznámila s knihovnou a obsahem a možnostmi archivu a jako vždy nabídla ochotně i termíny pro návštěvu studentů.

knihovna

Naše druhá cesta vedla do pobočky Státního oblastního archivu v Praze, tedy do Benešova. Zde nás čekal vedoucí pobočky Mgr. Michal Sejk. Ten s fundovaností  i skromností sobě vlastní studenty seznámil s činností a úkoly archivu, s pravidly badatelny i právě probíhající výstavou.

exkurze

Druhá část exkurze probíhala v depozitáři archivu a byla pro studenty velmi zajímavá. Mohli na vlastní oči vidět uložení archiválií v klimatizovaných prostorách, podívat se na vzácné listiny z dějin Vlašimi i Benešova, vzít do rukou stará pečetidla a prohlédnout si rozměrné tzv. Hufnaglovo album. V závěrečné části exkurze pan magistr se studenty projednal zadaná témata jejich seminárních prací a poskytl informace, jak mohou pro zpracování témat využít služeb archivu.

Obě exkurze se nám velmi líbily a jsme velmi rádi, že jsme je mohli absolvovat. Studentům přejeme v jejich badatelském úsilí mnoho úspěchů.

                                        PhDr. Ivana Preislerová

Prohlášení o přístupnosti