Environmentální aktivity na vlašimském gymnáziu

Ochrana životního prostředí nemusí být ani tolik složitá, ani časově náročná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Důležité je vědět, jak na to. Změnit pár návyků může mít pro ekologii velký význam. Jak žít šetrně s ohledem k přírodě se učíme také u nás ve škole. O našich aktivitách v této oblasti svědčí získání titulu Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně pro období 2020-2022. Jedná se o nejvyšší možné ocenění, jež propůjčuje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy (KEV) za přístup k životnímu prostředí, který respektuje principy trvale udržitelného rozvoje.

S posilováním postojů vedoucích k ohleduplnosti k přírodě nám každým rokem pomáhá Podblanické ekocentrum ve Vlašimi. Během letošního října se studenti nižšího gymnázia zúčastnili vybraných výukových programů. Dozvěděli se, proč je důležitá rovnováha v přírodě, jak a proč v zimě přikrmovat ptáky nebo jakou odvrácenou tvář má díky činnostem člověka prales.

účastníci olympiády

Již tradiční je i naše účast v krajském kole Ekologické olympiády, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim. Letošní olympiáda se uskutečnila 24. a 25. 9.  a Gymnázium Vlašim vyslalo do soutěže dva týmy z 2. ročníků ve složení Dan Slavata, Ondra Birhanzl s Hankou Klaudysovou a Jan a Lukáš Zemanovi s Eliškou Kucharčíkovou. Získali hezké 7. a 10. místo. Letošní téma Obnova krajiny se nám líbilo, hlavně obě praktické úlohy. V té první hledali soutěžící nové využití pro bývalé letní kino ve Vlašimi nebo navrhovali, jak vylepšit území bývalého hřbitova, kde stojí Auerspergská hrobka. Své nápady obhajovali před odbornou porotou a body získávali jak za správnost, tak i originalitu řešení. Druhý praktický úkol zavedl účastníky do bývalého zlatodolu Roudný. Vytěžené písky se tady staly domovem významných druhů rostlin a živočichů, a proto bylo třeba toto území zbavit nežádoucích náletů borovic. Rádi jsme pomohli.

Další aktivity, programy i exkurze nás ještě v průběhu školního roku čekají. Chceme pro ně využít i nově vybudovanou školní zahradu. Držme si palce, ať se je všechny podaří zrealizovat.

Martina Fialková, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti