KVINTA v Bruselu

KVINTA v BRUSELU – Eurokvíz 2011

Brusel
kvinta

Ve dnech 14. – 18. 6. 2011 se osm studentů z kvinty vlašimského gymnázia (Jiří Foller, Eva Klenotová, Lenka Rumlerová, Martin Slavata, Věra Škopková, Ondřej Šulc, Jiří Vailich a Kateřina Zadáková) zúčastnilo zájezdu do Bruselu. Tímto výletem jsme byli odměněni za 1. místo v soutěži Eurokvíz 2011. Hlavní náplní cesty bylo poznat fungovaní Evropského parlamentu a setkání jednotlivých vítězných skupin ze spřátelených regiónů (Středočeský kraj, Opolské vojvodství, Porýní-Falc, Burgundsko). První den jsme navštívili komiksové centrum. Večer se konala nejdůležitější část našeho programu. Všechny čtyři skupiny měly pomocí prezentace přiblížit ostatním oblast, ve které žijí. Každá ze skupin si připravila originální vystoupení. Někteří zvolili formu power-pointové prezentace na počítači a jiní se snažili pomocí her zapojit studenty do svého programu.

parlament
parlament

Skupiny ale většinou kombinovaly naučné pasáže se zábavnou formou. Všichni si zároveň mezi sebou vyměnili drobné dárky, které měly též spojitost
s jejich krajem. Druhý den nás čekala návštěva Evropského parlamentu, pivovaru Cantillon
a „Čokoládové planety“. Dva z nás měli také možnost vyzkoušet si na vlastní kůži přípravu pravé nefalšované belgické čokolády. Večer jsme se ještě vydali do víru bruselských ulic. Poslední den jsme absolvovali prohlídku tamějších památek s výborným průvodcem, jehož angličtině jsme všichni dobře rozuměli. Před odjezdem nám zbyla chvilka času, kterou jsme využili, k návštěvě Atomia (výška 102m). A pak už nastal čas odjezdu a všem nám bylo líto, že už musíme jet domů.
Závěrem bychom rádi poděkovali paní V. Peterové z Odboru Kanceláře hejtmana Středočeského kraje, paní Mgr. D. Krutinové ze Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu, panu Mgr. R. Jánošíkovi, Mgr. J. Dastychové a Ing. E. Černohorské z Gymnázia Vlašim.
Eva Klenotová – Gymnázium Vlašim – kvinta

Prohlášení o přístupnosti