Charita

Studenti gymnázia pomáhají potřebným

Naše škola se každoročně podílí na charitativních sbírkách.
8. září letošního školního roku vybrala šestice studentů ze 3. A ve sbírce Světluška, která pomáhá „rozsvítit svět nevidomým“, částku 10 776,- Kč.
O týden později se tři dvojice ze 3. B účastnily sbírky s názvem „Srdíčkový den“. Finanční prostředky z této akce se využijí v dětských odděleních našich nemocnic a v zařízeních pro postižené a opuštěné děti.
Tříkrálovou sbírku podpořili svou účastí v lednu naši studenti od primy až
po 4. ročník.
Gymnázium jako jediná škola ve Vlašimi už několik let pomáhá i při sbírce LORM pro hluchoslepé. Letos nashromáždili Jiří Smutný a Petra Skleničková
ze septimy v dubnové sbírce 4 897,- (celkem pak všichni 10 995,- Kč). Byli tak druzí nejlepší v republice.
Děkujeme touto cestou našim studentům. Dík patří rovněž všem občanům Vlašimi, kteří přispěli na dobrou věc.
Mgr. Alena Martínková

Prohlášení o přístupnosti