Výlet PRIMA

Výlet na Šelmberk – dva dny ve středověku v království Danar

prima na výletě
prima

Naše třída 1. C se dne 13. 6. 2011 vydala s paní profesorkou Doubkovou a Vojířovou na třídenní výlet na Šelmberk u Mladé Vožice. U této zříceniny leží stará opravená budova, kde Eva a Aleš Noví pořádají dětské tábory a vzdělávací programy. Po příjezdu jsme se ubytovali a dostali jsme středověké kostýmy, ve kterých jsme chodili celé dny. Byli jsme rozděleni na čtyři skupiny, každá představovala jeden rod, a ty mezi sebou soutěžily ve středověkých řemeslech. Vyzkoušeli jsme si výrobu papíru, kovářství, platnéřství, práci v keramické dílně, lukostřelbu, upekli jsme si chleba v peci a připravili bylinkové máslo s použitím bylin ze zahrádky. Každý úkol byl odměněn denáry. Když jsme jich měli dostatek, mohli jsme zaplatit strážci času, aby nás pustil do věže hledat zlatou karafu. Nakonec ji nalezli bílí. Poté nám pan král uspořádal velikou středověkou hostinu. Moc se nám tam líbilo a každému bychom tento výlet doporučili.

žáci primy

Strašně se tam těšíme,
jak blesk autem letíme.
Všichni se hned ubytujem,
po Danaru pochodujem.
Pak večeře středověká,
moc úkolů na nás čeká.
Všech čtyř rodů úkol znají,
karafu zlatou najít mají,
do kostýmů se oblékají.

Tak kdo má nejvíc důvtipu a síly?
Žlutí, modří, červení či bílí?
Všichni své síly změříme,
pak do hostiny se pustíme.
Se skvělým pocitem a štěstím k tomu,
odjíždíme zpátky domů.
Středověk je hezká doba,
na výlet další těšíme se znova.

Kara – Karolína Vilímovská

 

Prohlášení o přístupnosti