Literárně-divadelní dílna Cimrmanův otisk ve Vlašimi

 Když navštíví malé město, jako je Vlašim, nějaká slavná osobnost, vždy se o tom hodně mluví. Jen si vzpomeňte na to, jak si každý Vlašimák zatoužil sáhnout na blýskavý Stanley Cup Michala Rozsívala. I na den návštěvy pana prezidenta Zemana taktéž leckdo z nás jen tak nezapomene. Proto je pozoruhodné, že se téměř neví o tom, že Vlašim navštívil také ten vůbec největší Čech – Jára Cimrman.

  Pravda, je to už nějaké to století zpátky, ale na takové věci se přeci nezapomíná! Navíc otisk tohoto velkého mistra zůstává v našem městě dodnes. Možná by vás to nenapadlo, ale třeba takové (nepříliš využívané) vlašimské letiště je právě projektem Járy Cimrmana, který plánoval udělat z Vlašimi centrum v té době vzkvétající aviatiky. Bohužel však ztroskotal na tom, že téměř žádný letec neměl zájem ve Vlašimi přistát.

  Nutno říci, že pobyt J.C. ve Vlašimi by nejspíše zůstal navždy zapomenut, nebýt dvou důležitých osob. Markéta Kořínková a Olga Mládková, dvě učitelky z našeho maloměsta a vášnivé milovnice české literatury, pročítajíce již minulý rok  kroniky našeho města, objevily stopu a pojaly podezření, že zde mohl na přelomu 19. a 20. století náš génius pobývat. Po důkladnějším pátraní o tom už nebylo pochyb, a tak tyto dvě ženy činu neváhaly a jaly se neprodleně kontaktovat nejuznávanějšího cimrmanologa v Čechách, pana Zdeňka Svěráka.

  Pan Svěrák, coby svědomitý badatel, neváhal  do Vlašimi přijet a celou záležitost prověřit. K této příležitosti byla sezvána elitní skupina cimrmanologů,  studentů i učitelů vlašimského gymnázia, aby panu Svěrákovi dělala podpůrný výzkumný tým. Celá akce proběhla ve středu 21. března pod krycím názvem “literární dílna”. Během úvodního semináře, kde přednášeli významní vlašimští cimrmanologové (výběrem Adam Houdek, Jan Pěkný a Zdeněk Štěpánek), jsme se dozvěděli šokující fakta ohledně pobytu Járy Cimrmana v našem kraji a následně během archeologické části jsme objevili i přímé fyzické důkazy jeho přítomnosti – zapomenutý kufr.

   Vědecký závěr této akce se teprve zpracovává, a proto vám prozatím nemohu prozradit, co tu vlastně český velikán chtěl a dělal, ale jedno je jasné: Jára Cimrman Vlašim navštívil.

Takový fakt by mohl naše město rázem celonárodně (a snad i za hranicí) proslavit, teď už záleží jen na iniciativě vlašimských občanů. Nabízí se například zřízení Muzea Járy Cimrmana  nebo alespoň jednorázová výstava jeho zdejšího odkazu.

  Nám studentům každopádně tato událost uštědřila cennou lekci, totiž konečně jsme zjistili, že práce našich učitelů má někdy opravdu smysl. Chtěli bychom proto velmi poděkovat všem, kteří se na zdařilé akci podíleli. Kromě výše zmíněných p. profesorek, které vše zorganizovaly, ještě Evě Psotové za roli Jenny Suk, Rudolfu Jánošíkovi za roli Kamila Patky, Josefu Slavatovi za roli Jindřicha Hlaváčka a Ladislavu Holejšovskému za roli strašného Ládi. Poděkování patří také Farnímu úřadu ve Vlašimi za poskytnutí krásných prostor farní besídky. Literární dílna pro nás zůstane nezapomenutelným zážitkem.                       

                                                                                Anna Pěkná, oktáva Gymnázia Vlašim

Prohlášení o přístupnosti