Úspěch v mezinárodní zkoušce z angličtiny

V lednu letošního roku sedm z nás, studentů oktávy Gymnázia ve Vlašimi, obdrželo certifikáty o úspěšném složení písemné i ústní mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, organizované londýnským centrem City and Guilds. Naše znalost angličtiny se tak stala mezinárodně uznávanou.oktáva Uspěli všichni studenti, kteří zkoušku skládali: Josef Boreš, Jan Hlinák, Jan Ján, Monika Králová, Jaroslav Maršík, Jiří Smutný a Tereza Turková.
Do ranní Prahy jsme dorazili 23.listopadu 2011 plni očekávání a lehké nervozity. Zkoušející k nám byli milí a příjemní a dodávali nám odvahu. Po dvou a půl hodině trvající písemné zkoušce, skládající se z poslechu, čtení a slohových prací, následovala zkouška ústní. Nervozitu zvyšoval fakt, že naše testy byly zapečetěny a odeslány do Londýna, kde byly následně vyhodnoceny. Výsledky o úspěšném složení jsme obdrželi v období Vánoc, a všichni jsme tak našli hezký dárek pod stromečkem.
Děkujeme paní profesorce PhDr. Haně Štollové za přípravu ke zkoušce a psychickou podporu. Pevně věříme, že složená zkouška zocelí naše nervy u maturity a bude nám prospěšná na vysoké škole i v našem budoucím povolání.
Tereza Turková,
studentka oktávy Gymnázia Vlašim

Prohlášení o přístupnosti