Vlašimští gymnazisté ve Vídni

Koncem září mělo 43 studentů vlašimského gymnázia možnost navštívit hlavní město  Rakouska.  Většina  zúčastněných  znala Vídeň teoreticky z hodin německého jazyka a nyní si studenti mohli atmosféru hlavního města našeho jižního souseda vychutnat naživo. Exkurze byla zaměřena na návštěvu a prohlídku   nejznámějších vídeňských památek.  Společně jsme vstoupili do areálu obou císařských sídel Schönbrunnu i Hofburgu, mohli jsme obdivovat výstavu  známé Císařské klenotnice s mnoha cennými exponáty, které často souvisejí i s našimi dějinami.   Při procházce centrem města jsme se zastavili také  u domu, kde pobýval  T.G.Masaryk.  Pro mnohé studenty bylo zajímavé shlédnout  extravagantní Hundertwasserovy domy.  Prohlídkový okruh jsme uzavřeli        v nádherné  katedrále svatého Štěpána.p1270553

Ke zdaru exkurze přispělo, že nás po celou dobu   provázelo teplé a slunné počasí, které umocňovalo naše prožitky.

Závěrem se sluší poděkovat cestovní kanceláři Yvetta, se kterou jsme se do Vídně vydali.

 

vyučující německého jazyka, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti