Školní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 25. listopadu proběhlo distančně školní kolo dějepisné olympiády s podtitulem  „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 studentů vyššího gymnázia. Studenti dosáhli následujících výsledků:
1. místo – Matěj Kačenga – 2. B – 41,5 bodu
2. místo – Lukáš Srba – 4. A – 35,5 bodu
3. místo – Marek Sedláček – 3. A – 35 bodů
4. místo – Eva Kudrnová – 1. A – 34 bodů
5. – 6. místo Petr Formánek – 2. A, Jan Pěkný – 5. C – 28, 5 bodu.
Sedmé a osmé místo obsadili dva studenti z 5. C – Ondřej Birhanzl a David Lhotka.
Prohlášení o přístupnosti