Gymnaziální dějepisné soutěžení online

Letošní školní rok nám přináší řadu netradičních forem školní práce. Jednou z nich je i nová podoba dějepisné olympiády. Toto historické klání, které letos dostalo název „Labyrintem barokního světa“,  bylo letos možné realizovat pouze prostřednictvím internetu. Naši studenti se tohoto způsobu prezentace svých znalostí nezalekli, a tak proběhlo nejdříve školní kolo, ze kterého postoupili tři studenti nižšího gymnázia a tři studenti gymnázia vyššího do kola okresního.

Organizace okresního kola se ujalo Středisko volného času Domeček Hořovice. V první kategorii (žáci 2. stupně základních škol a nižších gymnázií) se naši studenti umístili na prvním a druhém místě. Byli to Adam Slavík a Dominik Stocker. Ve druhé kategorii (studenti středních škol) získali naši studenti (Marek Sedláček, Lukáš Srba a Matěj Kačenga)  první tři místa. Adam Slavík a Marek Sedláček byli vyhodnoceni jako úspěšní řešitelé a postupují do krajského kola, které se bude konat, opět distančně, ve druhé polovině března.

Za Gymnázium Vlašim přeje hodně štěstí

                                                              Ivana Preislerová

 

Prohlášení o přístupnosti