Muzikál Rebelové v podání kvarty Gymnázia Vlašim

Středa 28. 6. 2017. Díváme se škvírkou v oponě – v hledišti odhadem 90 rodičů, příbuzných, přátel – a zítra ráno celá škola. Naše nervozita dosahuje vrcholu. Poslední dotupírování účesu, poslední černá linka na oči – za 5 minut začínáme.

Když jsme se v pololetí školního roku dozvěděli, že budeme v rámci hodin rétoriky nacvičovat divadelní představení, trochu jsme se vyděsili. Hrát? Tančit? Zpívat? To nemůžeme zvládnout. Paní profesorky ale byly o našich schopnostech přesvědčené, přinesly scénář k muzikálu Rebelové, udělaly konkurz na role a mohli jsme začít. Nahlas! Pomalu! Zřetelně! K publiku! To byly nejčastější pokyny, které jsme každou středu při rétorice slýchávali. „Jde vám to výborně, zahrajete to celé škole i rodičům na Blaníku,“ dozvěděli jsme se koncem května. Další panika – ten sál je proti třídě hrozně velký a na mikrofon jsme nikdy nezpívali! Ještě při generálce panoval dost velký zmatek. Naše obavy ale byly zbytečné. Představení se nám povedlo a napotřetí jsme dokonce ztratili i trému. Nejvíce nás těšily pochvaly od starších spolužáků a byli jsme rádi, že jsme ostatním na konec roku připravili příjemný zážitek. Děkujeme našim paním profesorkám Kořínkové a Mládkové, že s námi muzikál nacvičily, podporovaly nás a dokázaly nás přesvědčit, že to dokážeme.

                                                                                                                 Kvarta Gymnázia Vlašim

Prohlášení o přístupnosti