Za Mistrem Shakespearem

Dne 24. května 2017 se na vlašimském nádraží sešlo 28 žáků Gymnázia Vlašim – momentálně 28 kočovných herců.  Přivítal nás sám William Shakespeare v doprovodu královny Alžběty a víl Rosalindy a Célie. Ve vlaku nás seznámil s úkoly, ve kterých musíme obstát, abychom se stali právoplatnými členy jeho herecké společnosti s názvem Služebníci lorda komořího. Ještě během jízdy jsme se ve skupinkách pustili do skládání sonetu na téma sen, abychom prokázali své básnické nadání. Po příjemné cestě vlakem nás pak William zavedl do krásného parku jemnišťského zámku. Měli jsme najít místa, která se objevují v jeho divadelních hrách, a vyplnit listy, které tam najdeme. Některá zadání byla opravdu těžká – např. doplnit názvy zvířat, ke kterým Jago přirovnává své nepřátele nebo určit podle obrázků květiny, které odkazuje Ofélie Hamletovi. Až doteď jsme netušili, že existuje bylina routa vonná… William  se zatím se svým doprovodem dobře bavil při pikniku u voliéry s papoušky, a protože i nám při plnění úkolů vyhládlo, rádi jsme se  k hodování přidali. Zjistili jsme, že v době naší nepřítomnosti se družina Služebníků lorda komořího rozrostla o vílu Violu, Romea, Julii a krále elfů Oberona. V zámecké restauraci nás pak čekal kvíz týkající se Shakespearova života a informací o divadle Globe. Následovaly krátké ukázky ze Shakespearových divadelních her v podání našich profesorů a přednes sonetů královně. Vrcholem večera se pak stalo sehrání divadelní hry Sen noci svatojánské, a to všemi zúčastněnými. Role jsme měli předem nacvičené, a tak byl Mistr našimi  hereckými výkony nadšen a hned nás formou listiny s potvrzením všechny do své společnosti přijal. Poté nás čekala odměna v podobě královské hostiny, u které nám krásně zahrála naše zámecká kapela. Po setmění jsme tento Sen zakončili v zámeckém parku, částečně osvětleném malými barevnými světýlky, kde nám Mistr s vílami zarecitoval, že: Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci… Do školy jsme se vrátili posledním vlakem a přespali ve studentském klubu. Chtěli bychom tímto poděkovat našim profesorům, že pro nás tuto krásnou akci připravili. Především pí Vrbové a Mládkové za celkovou organizaci, dále p. Holejšovskému za roli Shakespeara, pí Kociánové za roli královny, pí Jirovské za roli víly, pí Psotové za roli Julie, p. Slavatovi za roli Romea a p. Jánošíkovi za roli Oberona. Velký dík patří také Petře a Jiřímu Sternbergovým za to, že nám umožnili pobývat v prostorách zámku Jemniště a manželům Pěnkavovým za zapůjčení kostýmů.  Letošní literárně-divadelní dílna se opravdu povedla.

                                                                              Kočovní herci Gymnázia Vlašim

Prohlášení o přístupnosti