Exkurze do Hrdličkova muzea

Ve středu 3. února se naše třídy 3. A a 7. K, pod dozorem profesorek J. Kurzové a R.Michálkové, vydaly na exkurzi do Hrdličkova muzea člověka, tedy antropologického muzea Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na místě nás čekala komentovaná prohlídka muzea, v níž nám kromě podrobného popisu vývoje člověka, odlišností a spojitostí mezi různými druhy našich předků a jiných zajímavostí bylo objasněno, jaký přesně význam nese pojem antropologie, něco málo o jejích odnožích a o práci antropologů v minulosti a dnes.

Dalším bodem na programu byly workshopy, které jsme si předem vybrali ve škole. Prvním byl program s názvem Lidské a zvířecí smysly, kde si mohli účastníci vyzkoušet všechny své smyslové orgány a porovnat je s těmi zvířecími. Druhým program se jmenoval Sběratelé kostí, a jeho účastníci měli možnost si práci forenzního antropologa vyzkoušet, sami si sestavit lidskou kostru a dozvědět se, jak z ní získat o člověku co nejvíce informací.

Domů jsme se vrátili již brzy odpoledne, ale i tak byla exkurze jistě velmi přínosná, a to nejen pro maturanty z biologie.

Za 3. A Karolína Švandová

Prohlášení o přístupnosti