Vánoční hra studentů vlašimského gymnázia

Poslední dny před vánočními prázdninami jsme se na našem gymnáziu rozhodli zpestřit uvedením vánočního představení a navázat tak na polozapomenutou tradici z let minulých. Nastudování veršované hry O hvězdě, doplněné koledami a sólovými výstupy některých postav, nám zabralo mnoho odpolední, ale výsledek stál za to.
robosoutěž

Většina rolí byla obsazena žáky z 3. A, těsně následována 7. K, k velkému potěšení paní profesorky Vrbové, která se věnovala hercům. Paní profesorka Kociánová si se svými houslemi vzala na starost zpěváky a hráče na klavír, flétny a kytaru, kteří se měli postarat o hudební doprovod.
robosoutěž
Zkoušeli jsme dlouho a usilovně, a tak jsme nakonec beze strachu mohli v pátek 18. prosince v sále vlašimského zámku hru O hvězdě předvést. Dopoledne našim spolužákům ze školy, v podvečer pak rodině a široké veřejnosti. Celkem jsme zahráli 4 představení, každé další (určitě) lepší než to předchozí. Myslím, že mohu s jistotou říct, že příběh o narození Ježíška, zradě krutého krále Heroda a překvapivé statečnosti pastýřek se zalíbil divákům všech věkových kategorií stejně tak jako vánoční písně a koledy v podání našich skvělých hudebníků.

Tímto bych chtěla poděkovat paním profesorkám za příležitost ukázat náš talent, hercům a hudebníkům za skvělé výkony a všem, kteří se na výsledek naší snahy přišli podívat. Doufám, že jim pomohl naladit se do té správné vánoční pohody.

Za všechny zúčastněné Karolína Švandová, 3. A

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti