Vědci v hodinách českého jazyka a literatury na Gymnáziu Vlašim

Online výuka dokáže být úmorná nejen pro učitele, ale zejména pak pro žáky. Ke zpestření distančního vyučování jsme se proto rozhodli využít nabídku pracovníků Akademie věd ČR, kteří koncem března zveřejnili výzvu Pozvěte si vědce do online výuky.

13. května jsme tak na hodině českého jazyka v 1. A uvítali paní doktorku Lucii Jílkovou, která pracuje v Ústavu pro jazyk český. Žáci měli možnost seznámit se nejen s tím, co obnáší práce pro takovouto instituci, ale zejména pak s podobou mluveného projevu ve veřejnoprávních médiích. Ústav pro jazyk český totiž každoročně pro veřejnoprávní média připravuje analýzy zaměřené právě na mluvený projev moderátorů. Žáci se tak dozvěděli, jakých „prohřešků” proti spisovné výslovnosti se dopouští například Aleš Háma, moderátor kvízové hry Kde domov můj?, nebo Vladimír Kořen, který uvádí oblíbený pořad Zázraky přírody.

O týden později, ve čtvrtek 20. května, se do výuky v 1. A zapojil pan doktor Robert Kolár, pracovník Ústavu pro českou literaturu. Rovněž on nejprve představil své pracoviště a následně probíhala debata na základě studentských podnětů. Studenty a studentky zajímalo například to, jak se v dnešní době uživí spisovatel, k jakému vývoji dochází na poli literárního bádání, nebo to, jakými rysy se vyznačuje současná literatura.

V rámci projektu se do distanční výuky po celé republice zapojovali vědci reprezentující jak humanitní, tak přírodovědné obory. Po jejich účasti ve vyučování byl až nečekaný zájem a někteří z nich tak mají v současnosti u svého kontaktu uvedenou výmluvnou poznámku: kapacita v tomto školním roce vyčerpána.

M. Grúz

Prohlášení o přístupnosti