Matematická olympiáda na Gymnáziu Vlašim

Letos je to již 20 let od doby, kdy se naše škola stala pořadatelem okresního kola matematické olympiády a Pythagoriády. Překvapil nás velký zájem žáků soutěžit i v této složité době. Tento rok poprvé žáci nepřijeli na naši školu, ale pracovali ze svých domovů. Poslední den před velikonočními prázdninami zasedli k práci ti nejlepší ze 6., 7. a 8. tříd základních škol a gymnázií. Každý ze 40 přihlášených se připojil do systému, který mu ve stanovený čas zpřístupnil zadání. Po dvou hodinách samostatné práce žáci soutěžní úlohy do systému opět uložili. Mohli si tak vyzkoušet nový způsob přístupu k organizování soutěží.

Z našeho regionu se zúčastnili pouze žáci ZŠ Vorliny, Divišova a místního gymnázia. V kategorii 6. ročníků se mezi vítěze zařadily žákyně primy Gymnázia Vlašim Natálie Naňáková a Julie Mašková, které obsadily 1. a 2. místo. Stejně pěkného výsledku dosáhli naši další dva studenti – v kategorii 7. ročníků –  Michal Habermann a Barbora Slavíková.

Výhercům blahopřejeme a zúčastněným školám děkujeme za projevený zájem a spolupráci.

Hodně úspěchů v další práci!

RNDr. Běla Vobecká

Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti