Tělocvik a výzvy v rámci distanční výuky!

Během února a března proběhla na našem Gymnáziu Vlašim pro zajištění motivace žáků a učitelů k pohybu během distanční výuky výzva založená na sběru bodů v rámci aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem. V aplikaci se pomocí různých aktivit sbírají body, kterými lze poté podpořit projekty k zisku příspěvku od Nadace ČEZ. Třídy, i přes občasné problémy s aplikací, soutěžily mezi sebou a poměřovaly své síly i s týmem učitelů, který se do výzvy ve vysokém počtu aktivně zapojil. Všichni mohli dosáhnout i dílčích úspěchů pro jednotlivce v závislosti na množství dosažených bodů, jako například: zlatý odznak, titul Gymvla král sportu nebo titul Nepřekonatelná legenda. Nakonec se nám společně podařilo nasbírat přes 240 000 bodů! Nejlépe sbírající třídy byly 7.C a 2.C. Nejvyšší procento zapojených žáků měla 1.C, a to 70%. Nejlepší žáci, kteří získali i tituly, jsou  v pořadí: Novák Vít, Kapko Štěpán, Holejšovský Josef, Slavíková Barbora, Dušek Josef, Koutová Lucie. Žáci a třídy budou oceněni originálními diplomy, které pro tuto výzvu vytvořil náš žák Štěpán Kapko.

V průběhu výzvy jsme podali žádost  o příspěvek z Nadace ČEZ z jejího programu na rozvoj regionů na částečné vybavení našeho nového cvičebního sálu, které má potenciál zvýšit pestrost výuky tělesné výchovy a tím i motivaci žáků k pohybovým aktivitám. Žádost byla, pravděpodobně i díky účasti žáků ve výzvě, začátkem dubna odsouhlasena do aplikace EPP. Počátkem května bude k nalezení v aplikaci, kde na ni žáci vloží potřebné množství bodů pro zisk příspěvku 55 634 Kč. Společně jsme nasbírali dostatek bodů na podporu našeho i dalších projektů, které v aplikaci EPP podpoříme!

Všem děkujeme za účast!

Aktuálně probíhá další výzva: Kolem ČR, ve které třídy soutěží pomocí zapisování denního množství kroků. Počty kroků jsou přepočteny na kilometry. Třídy se snaží ujít virtuální 2821 km dlouhou trasu kolem ČR, která vede přes různá zajímavá místa. Trasa je znázorněna na mapě, ve které mohou žáci pozorovat svůj postup a pořadí tříd a mohou se dozvědět informace o vyznačených zajímavých místech na mapě. V době psaní článku aktuálně vedoucí 3.C překonala vrchol Sněžky. Výzva je doplněna o další dílčí úrovně jako: vrchařská soutěž, denní soutěž nebo individuální ocenění za průměrné množství kroků během výzvy.

Věříme, že i tato výzva podporuje motivaci žáků a učitelů k pravidelným pohybovým aktivitám. Protože pohybovat se je důležité a lidské.

Zdraví vás tělocvikářský tým Gymnázia Vlašim

Pohybem ku zdraví! Sportu zdar!

Prohlášení o přístupnosti