Žáci vlašimského gymnázia se setkali s pravnukem Antonína Dvořáka

Dne 26. 10. 2021 proběhla hudebně-literární exkurze tříd 2. A a 6. C, na kterou nás doprovodili pan učitel Grúz a paní učitelka Mládková.

Hned v osm ráno jsme se vydali autobusem do Křečovic a po příjezdu na místo nám pan učitel tuto vesničku ukázal. Podívali jsme se například na hřbitov nebo do rodné světničky Josefa Suka, ale hlavně na katolický kostel svatého Lukáše. Ve vnitřních prostorách nás pan učitel obohatil znalostmi o kostelu a popsal nám jeho jednotlivé části.

Posléze jsme se prošli až k památníku Josefa Suka, kde na nás čekal pan Jan Suk, což je básník, redaktor, vnuk Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka v jedné osobě. Po příchodu nás mile přivítal a pustil nám krátký film o Josefu Sukovi, po jehož konci nám vyprávěl nejen o svém dědečkovi, ale i o dalších hudebních a literárních ikonách naší republiky, se kterými se často osobně znal.

vnuk

Poté nás pan Suk provedl po celé vilce, která prý byla vystavěna v secesním stylu. Vybavení bylo krásné, zejména mě zaujal mohutný klavír Josefa Suka nebo rodinná výstavka fotek v obývacím pokoji.

Následně jsme opustili památník a nasedli do autobusu, který na nás čekal zaparkovaný před legendární diskotékou z filmu Vesničko má středisková, a jeli jsme do nedalekého Benešova. V místní knihovně nám pan Suk pověděl spoustu informací o své práci redaktora i o své slavné rodině. Po výkladu nám ještě nechal prostor na dotazy a nakonec nám zarecitoval několik svých básní.

Na závěr jsme měli hodinový rozchod po Benešově, během něhož jsme si došli na jídlo nebo na kávu. Po hodině jsme se sešli na náměstí a společně jsme dorazili k autobusu, kterým jsme dojeli až do naší milované Vlašimi. Ve Vlašimi jsme se rozloučili a tímto náš výlet za poznáním skončil.

Filip Kakos (2. A)

Prohlášení o přístupnosti