STUDENTI GYMNÁZIA ZPÁTKY V PRVOHORÁCH

Dne 25. dubna se žáci ze tříd 4.C, 5.C a 1.A vypravili na biologicko–zeměpisnou exkurzi. V osm hodin ráno jsme od budovy školy vyrazili dvěma autobusy směrem k městu Beroun. Zde jsme absolvovali hodinovou prohlídku v Koněpruských jeskyních, které nabízejí, mimo humorného průvodce, kouzelná místa ukrytá pod povrchem země. Mimo bohatou krápníkovou výzdobu jsme si mohli prohlédnout také různé archeologické nálezy, které byly v jeskyních objeveny. Zvláštností této jeskyně je samozřejmě fakt, že dříve sloužila jako tajná penězokazecká dílna, ve které byly padělány mince.

Díky špatnému signálu, který v jeskyni byl, jsme všichni zapomněli na své telefony a všímali jsme si pouze přírody, což je v dnešní době velkým plusem.

Druhou částí naší exkurze byla prohlídka nedalekého lomu, při které byl naším průvodcem pan Rak, který pracuje jako geolog.

Nejdříve nás seznámil s okolní přírodou a poté jsme se mohli všichni přesunout o pět set miliónů let nazpět – do období prvohor. Snad každý z nás si v tomto lomu našel zkamenělinu pocházející právě z tohoto období, kterou si následně mohl jako zajímavý suvenýr odvést na památku domů.

Myslím si však, že kromě zkamenělin jsme si také rozšířili znalosti v předmětech biologie a zeměpisu a snad i novou touhu po poznání časů dávno minulých…

Za organizaci velmi přínosného a milého výletu můžeme poděkovat panu profesorovi Jánošíkovi a paní profesorce Fialkové, jako doprovod na nás dohlíželi pan profesor Slavata a paní profesorka Mládková.

                                                           Za studenty Eliška Králová, 5.C, Gymnázium Vlašim

Prohlášení o přístupnosti