Podzimní soutěže a olympiády na Gymnáziu Vlašim

Během podzimních měsíců se mnoho žáků a studentů Gymnázia Vlašim zúčastnilo hned několika soutěží a olympiád.

Náboj

Koncem listopadu proběhla matematická soutěž Náboj, ve které žáci 4. C ve složení Michal Habermann, Miroslav Jaroš, Barbora Slavíková a Sára Škvorová vybojovali krásné 5. místo. Této soutěže se zúčastnili i žáci 3. C ve složení Lukáš Havlík, Patrik Matuška, Oliver Moses a Šimon Ptáček a obsadili v ní úctyhodné 16. místo.

Pythagoriáda

V listopadu proběhlo na Gymnáziu Vlašim okresní kolo Pythagoriády, ve kterém byli žáci Gymnázia Vlašim velmi úspěšní. Ve třech ze čtyř kategorií obsadili žáci Gymnázia Vlašim 1. místo, konkrétně jde o Michala Habermanna (4. C), Patrika Matušku (3. C) a Šimona Habermanna (2. C). I ostatní žáci Gymnázia Vlašim se umístili na úctyhodných místech a výborně tak reprezentovali naše gymnázium.

Šachový turnaj

Tým ve složení Kryštof Křížek, Adam Slavík, Filip Vopálka a Vojtěch Vopálka se zúčastnil šachového turnaje, který proběhl začátkem listopadu v Praze. Žáci našeho Gymnázia se umístili na krásném 2. místě a postupují tak do krajského kola.

soutěž

Ekonomická olympiáda

Koncem listopadu zároveň proběhlo i okresní kolo Ekonomické olympiády pro studenty 1. – 4. ročníků středních škol. Do krajského kola postupuje Jakub Šusta z 8. C.

Výtvarné soutěže

V rámci výtvarných soutěží se žáci a studenti našeho Gymnázia účastnili soutěže s názvem Křižovatka života aneb Zvol si správný směr, která byla realizována městem Vlašim v rámci Programu prevence kriminality. Ve II. kategorii pro žáky 7. – 9. tříd se na 1. místě umístila Sára Truhelková (4. C), na 2. místě Barbora Slavíková (4. C) a 3. místo obsadila Eliška Mrkvová (2. C). Ve III.  kategorii pro studenty středních škol se na 1. místě umístila Lucie Musilová (2. A), na 2. místě Miroslava Křištová (2. A) a na 3. místě Lucie Ryšková (5. C).

V rámci výtvarné soutěže Malujeme s muzeem s tématem Domácí mazlíčci se ve II. kategorii umístila třída 4. C se společnou prací Pohádka (Zvířátka a loupežníci), ve III. kategorii 1. místo obsadila Lucie Musilová (2. A) a 3. místo Viktorie Šitlerová (1. A).

Všem, kteří se zúčastnili jakékoliv soutěže a reprezentovali tak Gymnázium Vlašim děkujeme a případně přejeme hodně úspěchů ve vyšších kolech soutěží.

Prohlášení o přístupnosti