Nahlédnutí do pravěku

Dne 19.4. se žáci z 1.C vlašimského gymnázia zúčastnili třídního výletu do Růžkových Lhotic. Jako doprovod zde působily paní učitelky Mgr. Lucie Červenková a Mgr. Hana Kociánová. Cesta autobusem byla pro hodně dětí záživná.

Po příjezdu byly děti seznámeny s nastávajícím programem a dozvěděly se pár odpovědí na otázky z dějin. Poté následovala přednáška o hudbě a skladateli Bedřichu Smetanovi uvnitř zdejšího zámku. Děti viděly klavír, na který Bedřich Smetana hrál, a dozvěděly se spoustu zajímavostí o jeho životě.

Přednáška skončila, děti se rozdělily do dvou skupin a přesunuly se ven. První skupina se zabývala archeologií a zkoumala (možná pravou) lidskou kostru a dochované nálezy. Zjišťovaly, co by se v zdejší oblasti dochovalo a co ne. Dostaly také pracovní list, který byl pro mnoho dětí zajímavý. Druhá skupina si mezitím zkoušela, jak pravěcí lidé dělali mouku, vrtali nebo vyráběli zbraně. Toto byla také velká zábava. 

prima dívky sedící na bobku

Následovala přestávka, při které probíhala hra na schovávanou, zkoumání zdejších křovin a výměna skupin na stanovištích. Počasí dětem moc nepřálo, začalo dokonce i pršet. Všichni čekali, že to překazí již naplánovaný oheň a opékání buřtů, ale oheň vydržel. Děti si kromě buřtů opekly i svoje svačiny.

 Výlet skončil a primánky už čekala jenom cesta domů. Dětem se výlet velice líbil a těší se, až pojedou na další.

za 1.C Markéta Trochtová, Kristýna Fialková

Prohlášení o přístupnosti